Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Wojcieszowie

Deklaracja dostępności CBK

Deklaracja dostępności Centurm Biblioteczno - Kulturalnego

Centrum Biblioteczno - Kulturalne zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centurm Biblioteczno - Kulturalnego.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • • brak warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach,
 • • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • • linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie,
 • • brak opisów alternatywnych grafik,
 • • pliki pdf powstały na podstawie dokumentów lub skanów, które nie mają dobrze zaznaczonej struktury logicznej,
 • • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Wyłączenia

 • Niektóre treści zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Przemysław Rogal.
 • E-mail: cbkwojcieszow@op.pl
 • Telefon: 757512377

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Centrum Biblioteczno -Kulturalnego w Wojcieszowie
 • Adres: CBK ul. Juliusza Słowackiego 6, 59-550 Wojcieszów
 • E-mail: cbkwojcieszow@op.pl
 • Telefon: 757512377

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Centrum Biblioteczno - Kulturalnego w Wojcieszowie nie jest przystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami. 

 • Biblioteka nie dysponuje  miejscami parkingowymi.
 • Można wejść z psem asystującym.
 • Wejście do budynku jest po schodach.
 • Korytarze i schody nie są obecnie wyposazone w ułatwienia zwiekszające dostępność.
 • Budynek nie jest wyposażony w pochylnie, platformy, informacje głosowe lub pętle indukcyjne.
 • Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani on-line.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Zamówienia książek przez telefon lub email,

przeszukiwanie katalogów on-line.

Inne informacje i oświadczenia

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt w sprawie ustalenia alternatywnych możliwości. Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących, aby skutecznie komunikować się z naszą instytucją osoby niesłyszące lub słabosłyszące mogą:

 • skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 757512377
 • napisać pismo/złożyć wniosek na adres: CBK ul. Juliusza Słowackiego 6, 59-550 Wojcieszów.
 • wysłać e-mail na adres: cbkwojcieszow@op.pl
 • skontaktować się osobiście, zgłaszając się w siedzibie CBK w godzinach urzędowania 8:00-16:00

  Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

  Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej, wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

  Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpićniezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest mozliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Zegar

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny