Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Wojcieszowie

Słowackiego 6, 59-550 Wojcieszów

 

Jak korzystać z BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

1. Opis elementów na stronie
Menu podmiotowe – menu zawierające odnośniki do dokumentów pogrupowanych według indywidualnych kryteriów wystawcy dokumentów, np. według struktury organizacyjnej instytucji-posiadacza Biuletynu.

Menu przedmiotowe – menu zawierające odnośniki do dokumentów pogrupowanych według kryteriów merytorycznych, np. struktury spraw z zakresu kompetencji instytucji-posiadacza Biuletynu.

Redakcja – odnośnik do podstrony zawierającej informację o osobach odpowiedzialnych za redagowanie Biuletynu

Szukaj – okno wyszukiwarki ogólnej.

2. Nawigacja
Nawigacja na stronach Biuletynu Informacji Publicznej odbywa się za pośrednictwem aktywnych elementów obu „Menu”. Klikając w jeden z aktywnych elementów „Menu przedmiotowego” bądź „Menu Podmiotowego” użytkownik przechodzi do poszczególnych katalogów przypisanych do wskazanego elementu „Menu”. Na podobnych zasadach odbywa się przechodzenie do kolejnych podkatalogów. Katalog, w którym znajduje się użytkownik jest podświetlony na czerwono.

Klikając w linki „Menu przedmiotowe” lub  „Menu podmiotowe” użytkownik jest odsyłany na stronę główną Biuletynu. Na stronę główną  przenosi także link „strona główna” dostępny z każdego poziomu Biuletynu.

3. Praca z dokumentami
Dokumenty zamieszczone w Biuletynie są dostępne z trzech poziomów poziomu Menu przedmiotowego i Menu podmiotowego, Wyszukiwania ogólnego

Dostępność z poziomu „Menu”. Klikając w jeden z elementów aktywnych Menu Podmiotowego lub Przedmiotowego użytkownik zostaje przeniesiony na podstronę zawierającą dwa pola: pole Menu, a także pole Wyboru Dokumentów, w którym znajdują się dokumenty dodane w ostatnim miesiącu, przyporządkowane do konkretnego elementu Menu. Klikając w kolejne podkatalogi liczba dokumentów w polu Wyboru będzie maleć, gdyż będą wyświetlane tylko dokumenty przypisane do konkretnego z podkatalogów. Przejście do dokumentu następuje po kliknięciu w datę, symbol lub tytuł dokumentu. Dokumenty znajdujące się w polu Wyboru Dokumentów mogą być sortowane według kryterium czasu dodania do bazy.

Dostępność z poziomu „wyszukiwania ogólnego i zaawansowanego”. Po wpisaniu jakiegokolwiek słowa bądź frazy w okno wyszukiwania pojawi się informacja o wynikach przeszukiwania. Jeżeli system odnajdzie w bazach szukane słowo lub frazę poinformuje o tym wyświetlając tytuł dokumentu zawierającego w treści, tytule, nazwie załącznika, słowach kluczowych bądź komentarzu szukane elementy. Klikając w tytuł dokumentu użytkownik zostanie przeniesiony na podstronę zawierającą pełną treść dokumentu.

Standardowy dokument, oprócz stałych pól takich jak: Tytuł, Data utworzenia, Symbol dokumentu, Treść dokumentu, Dane osoby wprowadzającej może zawierać także odnośnik „Komentarz”, po kliknięciu w który otwiera się okno pop-up z komentarzem do dokumentu, bądź jego opisem dokonanym przez osobę redagującą Biuletyn. Jeżeli dokument posiada załączniki, zostanie to zaznaczone wraz z informacją o nazwie dołączonego pliku i jego rozmiarach.

Każda podstrona zawierająca dokument posiada pasek ze ścieżką umożliwiającą przechodzenie do katalogów nadrzędnych nad katalogiem, w którym znajduje się dokument.

4. Wyszukiwanie
Zawartość Biuletynu może być przeszukiwana na dwa sposoby: ogólny i zaawansowany.
Wyszukiwanie ogólne rozpoczyna się po wpisaniu w okno wyszukiwania - znajdujące się na każdym poziomie Biuletynu - wyrazu bądź frazy. Podczas takiego wyszukiwania system przeszukuje wszystkie pola bazy danych, stąd też w wynikach wyszukiwania może pojawić się wiele znalezionych pozycji.
Wyszukiwanie zaawansowane pozwala na zawężanie obszaru wyszukiwania. Umożliwia definiowanie zakresu czasowego poszukiwanych dokumentów, szukanie w poszczególnych elementach dokumentu, np. w tytule, komentarzu, szukanie w pojedynczych katalogach obu Menu, a także przeszukiwanie poszczególnych rodzajów dokumentów.

 

Informacje

Liczba wyświetleń: 17
Utworzono dnia: 24.09.2020

Historia publikacji

  • 29.10.2020 12:16, Administrator
    Edycja strony: Jak korzystać z BIP